Zámecká kovárna

Kovářské kurzy a kovářské muzeum

Kovářství odjakživa patří mezi nejvýznamnější řemesla, která zásadním způsobem určovala běh a vývoj lidské kultury. Kdo ovládal zpracování oceli, podstatným způsobem převyšoval všechny ostatní, což se v dějinách mnohokrát ukázalo.

Záměrem našeho muzea je seznámit návštěvníky s historií tohoto prastarého řemesla a ti odvážnější si jej mohou dokonce i vyzkoušet.

Navštivte nás a ocitněte se na chvíli ve starých dobách a vdechněte romantickou atmosféru síly a umění starých mistrů okořeněnou vůní a žárem hořící výhně.

Kovárna se nachází na 1. nádvoří hradu a zámku Český Krumlov, v původním objektu kovárny z roku 1654.