Strom života v Kovozoo

Příběh stromu

Pan Janeček nás oslovil, zda bychom se do něčeho takového pustili. Když řekl, jak velký by ten strom měl být, myslel jsem, že jde o šílenost. Ale o to víc mě to provokovalo. To je prostě výzva, která se neodmítá. Však proč se držet při zemi, když můžeme růst k nebi. Od dob Ikarových již poznatky o přírodě značně pokročily, tak se blízkosti slunce obávat nemusíme. A jak jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, v Kovozoo se sny realizují tak rychle, že na nějaké obavy prostě čas nezbývá. 

Čím víc jsme nad celým projektem a jeho velikostí přemýšleli, tím víc nám docházelo, jak výjimečné události jsme se stali součástí. Tak velké a neobyčejné dílo by mělo mít smysl a jasně čitelné poselství. Milé a přívětivé poselství, které má v lidech vyvolávat jen příjemné pocity. O tom přece život je. Tak jsme tedy naše dílo nazvali STROM ŽIVOTA. 

Strom vyrůstá ze země, ze stejné země, po které chodíme, a která nás živí. Ze země, která nám dává vše co máme, pochází také použitý materiál. Jen byl lidskou dovedností v žáru ohně přetvořen do ušlechtilé podoby. Využili jsme i recyklované díly, které své poslání již jednou naplnily, ale přesto nám mohou dále připomínat nerostné bohatství naší země.

Kmen jsme udělali ze slzičkového plechu, který připomíná strukturu kůry. Kolem kmene se vine spirála, která má zase znázorňovat šroubovici DNA. Tato šroubovice je vytvořena z ozubených kol a dalších podobných komponentů, které mají symbolizovat precizní propojení a fungování všech tělesných procesů. Prostě dokonalost lidského těla, kde záleží na každičkém detailu a každé částečce. I když je tělo složeno z nespočetného množství buněk, tak jeho bezchybné fungování závisí na jejich perfektním propojení a souznění. A i přes zdánlivou křehkost má život ohromnou regenerační schopnost a sílu.

Koruna s větvemi, které se sklání hluboko k zemi, nám zase poskytují bezpečný příkrov. A naším přáním je, abychom tak vnímali i samotný život. 

 

Pár zajímavostí o stromu:

Autorem projektu je Vojtěch Sousedík a Jakub Vaňhara

Hmotnost celého díla je cca 3,5 - 4 tuny 

Výška 7 metrů 

Průměr koruny 7,5 metru

Použito bylo cca 1300 metrů řetězu

Strom rostl od 30. 5. 2019, kdy bylo v Porodnici ve Starém Městě zasazeno semínko

Dílo jsme dokončili 11. 12. 2020

Celková doba výroby byla téměř 600 hodin